Realizácia reštaurácie v hotelovom interiéri.

Autor: Ing. arch. Ondrej Rohrböck